Informacja prawna

Prowadzącym portal i sklep z herbata online Czajnikowy.pl jest wyłącznie Czajnikowy.pl Bartłomiej Hilszczański z siedzibą w Wieszowej, pod adresem: ul. Sienkiewicza 123/2, 42-672 Wieszowa. Wszelkie informacje zamieszczone na portalu pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każde naruszenie praw autorskich będzie skutkowało wszczęciem procedury sądowej. W razie pytań lub wątpliwości, jak również w celu złożenia oferty współpracy komercyjnej, proszę kontaktować się z działem prawnym.

Legal notification

This Portal is run solely by Czajnikowy.pl Bartłomiej Hilszczański in Wieszowa, ul. Sienkiewicza 123/2, 42-672 Wieszowa. All information published on the Portal shall be protected by the civil law regardless of the protection provided by other provisions, especially by the Intellectual Property Act. Any infringement of copyright will be prosecuted. In case of any inquires or making a commercial offer please contact our legal department.